Website Công ty TNHH Phần mềm Cộng đồng - Comsoft. co., ltd


Điện thoại: (04) 3562 7897.
Comsoft phục vụ giờ hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. Hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp 24/7.

Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên.

Địa chỉ: Số 181 Đại Từ - Quận  Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) - 36410 557; 36410 677; 36410 777.
Website: www.xedichvu.vn
Email: thienthaonguyen@xedichvu.vn


Nội dung triển khai:

- Trang thông tin điện tử của Công ty, giới thiệu các gói dịch vụ cho thuê xe du lịch. Website xây dựng dựa trên Công nghệ quản trị nội dung nguồn mở Joomla CMS.

- Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm (SEO) với các từ khóa chính: thuê xe du lịch, thuê xe ô tô, xe cưới hỏi, thuê xe 7 chỗ, thuê xe 16 chỗ, thuê xe 24 chỗ, thuê xe 30 chỗ, thuê xe 45 chỗ, hợp đồng thuê xe...

Hiện website đang đạt thứ hạng top 10 kết quả tìm kiếm cho các từ khóa chính nêu trên. Kiểm tra kết quả tìm kiếm tại đây:
http://www.google.com.vn/search?q=thu%C3%AA+xe+du+l%E1%BB%8Bch

Bạn đang ở trang: Home Dự án tiêu biểu Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên.